Levering en garantie

Levering

Wij leveren de e-bike binnen 3 werkdagen nadat de bestelling wordt geplaatst aan huis af. Levering zal plaatsvinden op werkdagen. We sturen updates per e-mail.
Onze elektrische fietsen worden vervoerd door Flevobird.

Wanneer de verzending met onze transportpartner is gepland, ontvang je een track en trace-code voor de bestelling en je wordt ook nog van te voren gebeld met een gerichte aankomsttijd. De transportpartner maakt de fiets ook nog rijklaar voor je (uit de doos halen, stuur recht en pedalen erop). Dat is pas service!

De transportpartner maakt bij aflevering ook nog een paar foto’s van de fiets, zodat we zeker weten dat alles in orde is. De bestelde accessoires (mandje, fietsslot) worden apart door DHL afgeleverd. Voor dit deel van de bestelling ontvang je, indien van toepassing, een traceercode van DHL.

LET OP: Mocht u na verschillende updates per email, sms bericht en vooraf gebeld te worden door de koerier, toch niet op de aangegeven aflevertijd thuis zijn, dan nemen zij de fiets weer mee terug. We kunnen die niet bij de buren o.i.d. afleveren. We maken dan een nieuwe afspraak voor de aflevering aan huis, echter worden daar dan vooraf €75,- afleverkosten voor in rekening gebracht.

 

Garantie

Je hebt een wettelijke garantie van twee jaar op de fiets die je bij Levante Bikes hebt gekocht. Deze 2 jaar garantie geldt nog steeds als de fiets wordt overgedragen aan een andere eigenaar.


Deze garantie dekt alle originele onderdelen tegen fabricage- en materiaalfouten (bijvoorbeeld in het geval dat het product niet overeenkomt met de beschrijving in de handleiding of met een advertentie van het product).

De garantie geldt niet in de volgende gevallen:

 • Normale slijtage van onderdelen zoals banden, zadel, handvatten, remblokken, remschijven, enz.
 • Defecten die verband houden met het normale gebruik van het product of de levensduur ervan, zoals een zwakke of lege accu, die door de consument kan worden vervangen.
 • Verkeerd, oneigenlijk, nalatig, onvoorzichtig, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag, montage, installatie of vervoer en/of aansluiting, etc. van de elektrische fiets door jou of een derde.
 • Kleine gebreken of afwijkingen die binnen de gebruikelijke tolerantie vallen.
 • Gebruik van de fiets door jou of een derde voor een ander doel dan waarvoor deze normaal of specifiek bestemd is, of gebruik onder ondeugdelijke omstandigheden.
 • Indien jij of een derde de instructies, aanwijzingen en adviezen van Levante Bikes of de handleidingen overtreedt.
 • Indien jij of derden onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van Levante Bikes.
 • Indien jij de onderhoudsinstructies in de handleiding niet hebt opgevolgd (bijv. onvoldoende onderhoud aan de remmen).
 • Elke wijziging door jou of derden of het bevestigen van andere zaken aan de fiets door jou of derden zonder toestemming van Levante Bikes.
 • Het aantonen van verboden snelheidsaanpassingen. Deze technische modificaties beperken de functionaliteit van de fiets en kunnen leiden tot defecten of breuk van het gemodificeerde onderdeel of andere onderdelen van de fiets.
 • Indien het serienummer van de fiets is verwijderd, onleesbaar gemaakt, gewijzigd of op andere wijze onleesbaar is.
 • Contact met agressieve stoffen, waaronder agressieve schoonmaakmiddelen, enz.
 • Schade veroorzaakt door de gebruiker en/of onvoorziene ongevallen.

In het geval van een geldige garantieclaim zal Levante Bikes naar eigen beoordeling een soortgelijke, maar niet noodzakelijk identieke, vervanging voor het defecte frame of component(en) leveren (waarna het vervangen frame of component(en) eigendom wordt van Levante Bikes) of commercieel redelijke inspanningen leveren om het frame of component(en) kosteloos te repareren of een prijsvermindering geven of het koopcontract annuleren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de claim. Deze garantie geldt uitdrukkelijk alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.


Neem in geval van een defect/aansprakelijkheidsclaim zo snel mogelijk contact op met de Levante Klantenservice via service@levantebikes.com. Voor het indienen van een claim is een aankoopbewijs nodig.


De in dit artikel genoemde garantie geldt voor het gebruik van de elektrische fiets binnen Nederland. Indien blijkt dat een fiets niet voldoet aan de wetgeving van je land, verzoeken wij je ons hiervan op de hoogte te stellen. Levante Bikes, noch haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, partners, leveranciers en soortgelijke personen kunnen echter aansprakelijk worden gesteld.